Описание на събитието: Моля опишете събитието, като отговорите на насочващите въпроси. До 1 200 символа.
Какво беше съдържанието на събитието; какви резултати успяхте да постигнете чрез него; какъв проблем разрешихте, чрез тази инициатива; каква е конкретната полза за участниците. Събитието имаше за цел да запознае учениците с програмирането чрез платформата и платки Micro:Bit. Учениците се запознаха със средата и използваха блокове за блоково програмиране. Изготвиха играта „камък, ножица, хартия“, измерваха температурата в помещението и др. Събитието се проведе с ученици от 12 клас от ЕГ „Гео Милев“ Добрич, присъствено.

03.10.2022