Събитието имаше и предварителна подготовка. Учениците бяха запознати по-рано с идеята и целта и сами изготвиха график с отговорници, за да можем да се подготвим и организираме по-добре нашата работа. Опитахме се да направим видеа предварително с дрон над парка в Добрич. Двама от учениците обработиха предварително видеата. По време на събитието учениците планираха съдържанието и навигацията на сайта, създаваха сайта в споделената среда repl.it на HTML и CSS, вмъкнаха видеата в страници. Запознаха се как се работи с програма за FTP и качване в FTP сървър на файловете.

18.10.2021 15:00 – 16:30