Учениците ще се запознаят с понятието анимация, типове графични изображения. Ще бъде демонстриран готов спрайт и изготвянето му от елементи.
С помощта на таблети във Photopea учениците ще нарисуват свои спрайтове и фон за тях. Чрез готов шаблон на HTML и JavaScript ще задвижат своите спрайтове на анимация с фон. За да бъдат обединени проектите на всички ученици, ще се работи в платформата repl.it.
Целта е с помощта на изкуството да открехнем вратата на уеб програмирането.
Събитието ще бъде проведено с ученици от ЕГ „Гео Милев“ в 8 до 10 клас. Учениците са с хуманитарен профил и не са изучавали програмиране.

09.10.2020    10:00 – 12:00 Онлайн събитие