Домакин на събитието ще бъде ЕГ „Гео Милев“, което разполага с обновени компютърни зали с по 15 съвременни компютъра.
Събитието ще бъде проведено с ученици на гимназията, които проявят интерес към него.
Провеждането на събитието ще оповестим и на сайта, който използвахме миналата година: http://meetandcode.mkirilova.com/
След запознаване с принципите на графичния дизайн и създаването на лога и символи, както и с процеса на тяхното проектиране, учениците ще бъдат разпределени на предварително избрани обекти от Добруджа, които ще им бъдат предоставени на специално изготвени албуми за вдъхновение. Всеки ученик ще изготви модел на символ, след което ще се опита с графична програма да го реализира като дигитално изображение с помощта на таблет за рисуване.
След приключване, всички символи ще бъдат използвани за обща дигитална карта на Добруджа, която ще дава информация на гостите на нашия регион. Учениците ще станат част от създаването й. Ще се използва HTML & CSS код.
При разпечатване на дигиталната карта, обектите ще могат да бъдат виртуално посещавани с QR код.

12.10.2020    10:00 – 12:00 Онлайн събитие