ГИС карти на България

Бъдещ проект

Създай игри с micro:Bit

Създай собствено мобилно приложение

Different and identical

Еко 3D свят

Обичай Добрич

Рисувай и движи

Видео и добавена реалност

Дигитална Добруджа - албум

Finch World

Готово за печат - А4

Готово за печат - А3