Събитието има за цел да въведе децата в програмирането по забавен начин, чрез правене с micro:bit и Scratch.

Възрастова група: 10-17 г.
Домакин на събитието е иновативно училище ЧПГТП „Райко Цончев“, което разполага с компютърна зала в рамките на сградата на ВУМ Добрич.
Обявяваме събитието като общоградско, като организацията включва попълване на формуляр за заявяване на участие от страна на преподаватели от различни училища. Очакваме желаещи за повече от две групи, всяка от които по 15 деца. При проявен интерес имаме готовност да бъдат обявени и допълнителни дати.
Ще бъде демонстрирана работата с micro:bit и Scratch. За събитието ще бъде подготвена малка книжка с указания и комплект от задачи – подарък за участниците. Те ще могат да бъдат изпълнени с блоково програмиране. Децата ще работят в екипи практически, ще бъдат въведени в основните конструкции условна и циклична под ръководството на ментор.

с учениците от 8 клас в ЧПГТП „Райко Цончев“ Добрич, 201 кабинет

с учениците от 9 и 10 клас в ЧПГТП „Райко Цончев“ Добрич, 201 кабинет

с учениците от 5, 6 и 7 клас в ЧОУ „Монтесори“ Добрич, 201 кабинет