Описание на събитието: Моля опишете събитието, като отговорите на насочващите въпроси. До 1 200 символа.
Какво беше съдържанието на събитието; какви резултати успяхте да постигнете чрез него; какъв проблем разрешихте, чрез тази инициатива; каква е конкретната полза за участниците. Събитието имаше за цел да въведе учениците в платформата ГИС и създаването на карти в нея. Бяха създадени карти от различен тип за България. Учениците създадоха отделни слоеве с отбелязани икони за животинския и растителен свят в България, както и транспортна карта. Използваха и готови файлове с данни и координати за създаване на специфични карти. Споделяха своите карти с другите участници в събитието и накрая създадох уеб страница, която включи малка част от изработените карти. Събитието се проведе с ученици с профил география и ИТ от ЕГ „Гео Милев“ Добрич от 12 клас, присъствено. В него участваха двама преподаватели по ИТ и колегата преподател по география и икономика. Учениците разполагат с акаунти в ГИС.

14.10.2022