Учениците ще създадат предварително видеа с камера.
Ще бъдат запознати с добавената реалност и виртуалната реалност.
С помощта на платформата blippar.com в частта студио blipps.blippar.com ще създадат проект с добавена реалност.
С платформата се създава проект, като приложението допълнително се инсталира и на устройство на Android. Това дава възможност за тестване на проекта.
Целта е учениците да се запознаят с вариант за създаване на проекти с добавена реалност.
Събитието ще бъде промотирано с принтирани цветни брошури и плакати.
Събитието ще бъде проведено с ученици от ЕГ „Гео Милев“ в 11 клас. Учениците са с хуманитарен профил и не са изучавали програмиране.

01.10.2020    10:00 – 12:00  Онлайн събитие